Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Metodehefte, krysslister og andre hjelpemidler i florakartleggingen

På denne siden har vi lagt ut veiledere, krysslister, inventeringsskjema og andre nyttige hjelpemidler for kartlegging av floraen i Salten. Flere av dokumentene kan lastes ned som såkalte pdf-filer. For å kunne lese og skrive ut disse må du ha installert programmet Adobe Acrobat Reader på pc'en din. Dette programmet kan lastes ned gratis fra Adobe.

Høyreklikk på lenken og velg "Lagre mål som...", når du skal laste ned filene.

Metodehefte

Prosjekt Saltens Flora har utarbeidet et eget hefte i kartleggingsmetodikk. I tillegg til info om kartlegging av floraen i 5 x 5 kilometerruter, bruk av inventeringsskjema/kryssliste, innsamling og pressing av planter, finner du også en liste med kommentarer til arter som bør vies spesiell oppmerksomhet i Salten. Som vedlegg i heftet er det en beskrivelse i bruk av UTM-koordinater, norsk og latinsk kryssliste for Salten, inventeringsskjema og 5 x 5 km ruteoversikt for Salten.

Last ned metodehefte (pdf-fil 294 kB)

Du kan også lese metodeheftet i html-format ved å klikke her.

5-km ruter som skal kartlegges i Salten

Rutenettet på topografiske kart i målestokk 1:50 000 (M711/N50) deles inn i ruter på 100 x 100 kilometer, 10 x 10 kilometer og 1 x 1 kilometer. 10-km rutene er markert med uthevede streker på kartet. Hver av 10-km rutene kan deles inn i 4 ruter à 5 x 5 km. De navngis etter hvilken himmelretning de er lokalisert i 10-km ruta; NV, NØ, SV og SØ. I Prosjekt Saltens Flora skal karplantefloraen i Salten kartlegges i 668 ruter á 5 x 5 km. Her finner du en oversikt over disse 5-km rutene.

Last ned ruteoversikt for 5 x 5 kilometerruter (pdf-fil 14,9 kB)

Krysslister

Til Prosjekt Saltens Flora er det laget to krysslister, en med norske artsnavn og en med latinske artsnavn. Artene er sortert i systematisk rekkefølge etter Norsk flora av Lid & Lid 1994. Den norske krysslista inneholder alle vanlig planter i Salten, pluss et utvalg planter som forekommer mer spredt, totalt 860 taksa. Første art i hver familie har utheva typer i krysslista. Underarter er gitt et innrykk. Alle planter som bør samles er merka med stjerne.

Den latinske krysslista omfatter alle vanlige planter i Nordland, samt et utvalg mer spredt forekommende planter, ialt 1060 taksa. Alle navn på lista er forkorta; slektsnavn har 7 tegn og utheva typer, artsnavn har 5 tegn, mens underarter har 3 tegn. Noen varieteter er tatt med. Disse er merka med stjerne.

Begge krysslistene kan lastes ned her som pdf-filer og skrives ut på egen skriver for bruk i felt.

Last ned norsk kryssliste Ny versjon 2008 (pdf-fil 21,2 kB)

Last ned latinsk kryssliste Ny versjon 2008 (pdf-fil 14 kB)

Last ned krysslistebakside (pdf-fil 5,7 kB)

Inventeringsskjema

Til prosjektet er det også laget et inventeringsskjema, hvor en kan notere registrerte arter og andre nyttige opplysninger om lokaliteten. Fordelen med inventeringsskjemaet framfor bruk av kryssliste er at det er bedre plass til å notere utfyllende opplysninger om lokaliteten, f.eks. opplysninger om biotop til den enkelte art, nøyaktige UTM-kordinater for særlig interessante arter osv. Nedenfor kan du laste ned inventeringsskjemaet til eget bruk.

Last ned inventeringsskjema (pdf-fil 5 kB)

Artsoversikt for Salten

Ved utarbeiding av artsliste for en lokalitet eller en rute i et vanlig tekstdokument, er det nokså arbeidskrevende å skrive ned alle norske og latinske artsnavn. Vi har derfor laget en liste med norske og latinske navn på alle planter som er aktuelle i Salten. Lista følger systematisk rekkefølge i Norsk flora av Lid & Lid (1994).

Her klipper du bare ut de navn som IKKE skal med på artslista. Husk bare å lagre den endrede lista med et nytt filnavn, slik at du alltid har artsoversikten intakt. Nedenfor kan du laste ned artsoversikten for Salten som tekstdokument i MS Word 6.0-format.

Last ned artsoversikt for Salten (doc-fil 75 kB)

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.